Kurs przeznaczony dla dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 50 min.
Kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi pozwoliło wypracować własne, skuteczne metody
nauczania wzbogacane stałymi szkoleniami metodyków renomowanych wydawnictw zagranicznych. 
Bazujemy na oryginalnych podręcznikach przeznaczonych dla danej grupy wiekowej wzbogacanych 
własnymi materiałami uzupełniającymi .

Dzieci klas I – III szkół podstawowych to wyjątkowo otwarci i ciekawi nowych wiadomości uczniowie
szybko przyswajający nowe słówka i zwroty. Dlatego też celem tego szczególnego kursu 

jest wzbudzenieu dziecka chęci i zamiłowania do nauki języka obcego.
Cel ten zdobędziemy poprzez połączenie przyjemnego z pożytecznym, czyli zabawy z nauką.
Dzieci na zajęciach poznają podstawowe słownictwo (kolory, liczebniki, dni tygodnia, miesiące,
pomieszczenia i meble w domu, zwierzęta itp.) oraz szeroką gamę zwrotów niezbędnych
w podstawowej komunikacji dnia codziennego. 
Nauka elementarnych zagadnień gramatycznych opiera się na skojarzeniach. 

Wiek 10 – 15 lat kurs ma na celu aktywne ćwiczenie i doskonalenie czterech podstawowychfunkcji językowych: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania. Zajęcia prowadzone
są metodą komunikatywną z zastosowaniem technik aktywizujących To co przez zajęcia wypowiemy,
później zapisujemy, a dodatkowo jeszcze ćwiczymy pisownię przez dyktanda – łamigłówki, krzyżówki.
Kurs jest bogaty w elementy rebusów językowych, ale też wprowadzane są elementy reguł gramatycznych. 

Dzieci po zakończeniu kursu potrafią samodzielnie tworzyć zdania (pytające, twierdzące,
rozkazujące, przeczące), wypowiedzi, oraz zrobić notatkę, wyrazić swoją potrzebę, prośbę. 
Potrafią też porozumiewać się w podstawowych sytuacjach dnia codziennego.