Tajniki, techniki i metody nauczania języka angielskiego poznawała w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu. Kilkunastoletnie doświadczenie w nauczaniu zdobywała we wrocławskich szkołach językowych, średnich i gimnazjach.

Jest uważnym i skupionym lektorem. Szybko nawiązuje kontakt i stosownie do oczekiwań i metody prowadzi zajęcia w przyjaznym aczkolwiek solidnym tonie. Liczne zainteresowania światem literatury, filmu, muzyki, historią kultur ułatwiają jej utwierdzanie studentów w przekonaniu iż nauka i nauczanie języka jest istotna dla płynnej komunikacji i swobodnego życia we współczesnym świecie.
Od niedawna mieszka z rodziną w Bielawie.