Edukację językową zdobywała w Siena College, Adelaide, Australia oraz na Uniwersytecie Wrocławskim Wydział Filologii Angielskiej.Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Public Relations na Uniwersytecie Śląskim.

Posiada wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego Metodą Callana oraz metodą komunikatywną, zarówno w kraju, jak i za granicą (U S A, Anglia, Szkocja).
Specjalizuje się w prowadzeniu kursów dla dorosłych, w szczególności kursów tematycznych z zakresu Medical English.