Metody oraz techniki nauczania poznała w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu. Tytuł magistra filologii angielskiej zdobyła w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w 2000r. Jest egzaminatorem egzaminu maturalnego z wieloletnim stażem. Od kilkunastu lat pracuje jako nauczyciel języka angielskiego w II LO im. Jana Pawła II w Dzierżoniowie.

Posiada stopień nauczyciela dyplomowanego. Prywatnie mama czwartoklasistki kolejny rok uczęszczającej na dodatkowe zajęcia języka angielskiego w Tip Top English