Kurs ma na celu aktywne ćwiczenie i doskonalenie czterech podstawowych funkcji językowych: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania. Zajęcia prowadzone są metodą komunikatywną z zastosowaniem technik aktywizujących.


Oferta dla uczniów klas 3 gimnazjum
Kurs ma na celu przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego. Słuchacz zapoznaje się ze strukturą egzaminu, doskonali umiejętności odbioru tekstu czytanego, słuchanego i reagowania językowego, które są niezbędne do rzetelnego przygotowania się do egzaminu.

Kurs maturalny
Kurs ma na celu przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Sprawdzony kurs dla maturzystów zapewniający kompleksową i gruntowną powtórkę materiału przed egzaminem maturalnym. Przygotowuje do zdania egzaminu pisemnego oraz ustnego na dwóch poziomach-podstawowym i rozszerzonym. Uczniowie nabywają wprawy i doświadczenia w rozwiązywaniu testów maturalnych, utrwalają i rozszerzają słownictwo, ćwiczą słuchanie i czytanie ze zrozumieniem, jak i zastosowanie struktur gramatycznych. 

Omawiane są strategie egzaminacyjne zarówno na część ustną jak i pisemną egzaminu maturalnego. W czasie trwania kursu przeprowadzane są próbne egzaminy maturalne. Wszystko po to, aby zapewnić uczniom sukces na prawdziwym egzaminie 

Oferta zajęć indywidualnych
Kursy tego typu odbywają się na różnych poziomach zaawansowania i mają charakter otwarty (można rozpocząć naukę na dowolnym poziomie w trakcie całego roku). Jeżeli chcesz rozpocząć swoją przygodę z językiem, ale panicznie boisz się pracy w grupie, jeśli masz specyficzne potrzeby i chcesz uczyć się tylko konkretnych rzeczy, bądź pracować nad konkretnymi elementami języka jest to kurs dla Ciebie.