SAVVY ED to licencjonowana metoda nauczania języka angielskiego dla dzieci w wieku 7 - 10 lat. Mogą z niej skorzystać dzieci kontynuujące naukę języka angielskiego po mocnym programie przedszkolnym, np. Teddy Eddie.
 
Wszystkie dzieci, które rozpoczynające poziom Savvy Ed 1 są przez nas bardzo starannie testowane – oceniamy:
 

 • umiejętności komunikacyjne
  dzieci muszą umieć swobodnie reagować na pytania i polecenia zadawane w języku angielskim oraz umieć zadawać podstawowe pytania np. Can you swim?
 • umiejętność rozumienia ze słuchu
  dzieci muszą być w stanie zrozumieć proste, ale naturalne nagrania w języku angielskim, np. historyjki które są ćwiczone na zajęciach Teddy Eddie
 • zasób słownictwa
  dzieci potrafią nazwać podstawowe rzeczowniki i czasowniki, wskazać je 'wyłowić' w konteście
 • umiejętność czytania
  Dzieci muszą  być w stanie przeczytać proste słowa i krótkie zdania w języku angielskim.

Szczegółowe informacje o metodzie na stronie: www.edubears.pl
 
 

Tip Top English
ul. 1 Maja 34
Bielawa 58-260