Absolwentka Nauczycielskiego Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze. Z wykształcenia pedagog i filolog angielski. Poprzez liczne praktyki zawodowe nabyła wiedzę i doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Od sierpnia 2010 roku. do września 2011 roku. przebywała w Stanach Zjednoczonych jako Au Pair. 

Naucza języka angielskiego w grupach dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz w Kids Clubach. Obecnie studentka studiów magisterskich (filologia angielska) na Uniwersytecie Śląskim w Sosnowcu. Wolne chwile lubi spędzać na czytaniu kryminałów i oglądaniu interesujących filmów.

Tip Top English
ul. 1 Maja 34
Bielawa 58-260