Edukację językową zdobywała w Siena College, Adelaide, Australia oraz na Uniwersytecie Wrocławskim Wydział Filologii Angielskiej.Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Public Relations na Uniwersytecie Śląskim.Posiada wieloletnie doświadczenie w...
Ukończyła Uniwersytet Śląski uzyskując dyplom magistra filologii angielskiej po obronie pracy magisterskiej z zakresu metodyki.Przez 4 lat mieszkała w Australii, gdzie rozpoczęła się jej przygoda z językiem angielskim. W czasie studiów często...
Absolwentka Nauczycielskiego Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze. Z wykształcenia pedagog i filolog angielski. Poprzez liczne praktyki zawodowe nabyła wiedzę i doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Od sierpnia 2010 roku. do września 2011...
Naukę języka angielskiego rozpoczął już w dzieciństwie. Dyplom licencjata filologii angielskiej wywalczył w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałbrzychu. Szlify w pracy z dziećmi i młodzieżą zawdzięcza Siostrom Salezjankom, oraz nauczycielom,...
Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego w Dzierżoniowie, ukończył Nauczycielskie Kolegium Języków obcych w Opolu i otrzymał tytuł licencjata na kierunku Filologia Angielska, Metodyka Nauczania Słownictwa, następnie ukończył Wyższą Szkołę...
Ukończył studia licencjackie w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu oraz magisterskie na wydziale Filologii angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Ma za sobą pobyt na wymianie studenckiej w San Diego w Kalifornii oraz blisko rok spędzony na...

Tip Top English
ul. 1 Maja 34
Bielawa 58-260