Naukę języka angielskiego rozpoczął już w dzieciństwie. Dyplom licencjata filologii angielskiej wywalczył w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałbrzychu. Szlify w pracy z dziećmi i młodzieżą zawdzięcza Siostrom Salezjankom, oraz nauczycielom, pod kierunkiem których ulepszał swój warsztat pracy. 

Doświadczenie zdobywał ucząc w różnych placówkach oświatowych w Wałbrzychu i w Bielawie. W nauczaniu języka stawia na różnorodność środków dydaktycznych i kształtowanie umiejętności językowych uczniów w taki sposób, by odpowiadały one praktycznym potrzebom każdego i każdej. Czas wolny przeznacza na spotkania z najbliższymi i sport.

Tip Top English
ul. 1 Maja 34
Bielawa 58-260