Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego w Dzierżoniowie, ukończył Nauczycielskie Kolegium Języków obcych w Opolu i otrzymał tytuł licencjata na kierunku Filologia Angielska, Metodyka Nauczania Słownictwa, następnie ukończył Wyższą Szkołę Lingwistyczną w Częstochowie, gdzie zdobył tytuł magistra na kierunku Filologia Angielska, Europeistyka i Tłumaczenia Biznesowe. 

Pracując w zawodzie nauczyciela i lektora od 2003 roku zdobywał doświadczenie w podstawówkach, gimnazjach i szkołach średnich a także prowadząc kursy dla dorosłych. Przez cały czas doskonali swój warsztat pracy i wiedzę. Zajęcia prowadzę w języku angielskim co pozytywnie wpływa na zdolność komunikacji moich uczniów i wzmaga ich motywację do nauki języka. Dzięki bogatemu doświadczeniu w różnych typach szkół prywatnych jak i publicznych zajęcia prowadzone przeze niego są interesujące, z elementami zabawy, oraz maksymalnie ukierunkowane na komunikację.

Tip Top English
ul. 1 Maja 34
Bielawa 58-260